Maersk Insurance

Maersk Insurance A/S er et 100 % ejet datterselskab under A. P. Møller – Mærsk A/S. Selskabet yder forsikringsdækning af aktiver og aktiviteter i A.P. Møller-Mærsk Gruppen og tilhørende 3. Parter. Selskabet har ikke andre aktiviteter. Maersk Insurance A/S er omfattet af Lov om finansiel virksomhed og er under Finanstilsynets tilsyn.

Meddelelser til offentligheden

(kun på engelsk)