Finansielle rapporter

Kun på engelsk

Hovedpunkter i den finansielle rapport

APMM's resultater for første kvartal 2023 var i overensstemmelse med forventningerne. Fortsat lagerafvikling og lempelse af overbelastninger medførte lavere volumener på tværs af alle segmenter. Omsætningen faldt med 26% til USD 14,2 mia. fra USD 19,3 mia. EBITDA faldt til USD 4,0 mia. fra USD 9,1 mia. og EBIT til USD 2,3 mia. fra USD 7,3 mia. Forventningerne til helåret er uændrede, og 1. kvartal forventes at blive årets stærkeste kvartal.

Finansielle rapporter (kun på engelsk)
4. Maj 2023
Interim Report for the 1st Quarter 2023
A webcast in connection with the Interim Report for the 1st quarter 2023 was held on 4 May 2023 at 11.00 a.m. (CET).