Selskabsledelse

Anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark

Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S forholder sig løbende til "Anbefalinger for god selskabsledelse" implementeret af NASDAQ Copenhagen. Flertallet af anbefalingerne følges, men der er også anbefalinger, bestyrelsen har valgt ikke at følge. Under henvisning til et "følg eller forklar" princip har NASDAQ Copenhagen præciseret, at det ikke er afgørende, om et selskab følger anbefalingerne eller vælger at forklare, hvorfor anbefalingerne fraviges.

For yderligere information henvises til den Lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b for regnskabsperioden 1. januar - 31. december 2023

A.P. Møller - Mærsk A/S har som dansk selskab et to-strenget ledelsessystem bestående af bestyrelse og direktion. Dette er illustreret nedenfor. Yderligere information om selskabets ledelsesstruktur er indeholdt i redegørelse for virksomhedsledelse som er en del af Årsrapporten.

governance framework diagram