Storaktionærer

Aktiekapital: DKK 18.707.161.000
Antal stemmer: 20.668.872

Aktionærer med mere end 5 % af kapitalen eller stemmerne:

Følgende aktionærer har i henhold til Selskabsloven § 55 givet meddelelse til selskabet:

  Aktie kapital Stemmer
A.P. Møller Holding A/S, København, Danmark* 41,70% 51,45%
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond*, København, Danmark 9,87% 13,92%
Den A.P. Møllerske Støttefond, København, Danmark* 3,67% 6,35%
A.P. Møller - Mærsk A/S, København, Danmark (egne aktier)** 5,65% 1,89%

*Beregningen af ovenstående procentsatser er baseret på selskabskapitalen ekskl. egne aktier pr. 31. december 2022
**A.P. Møller - Mærsk A/S køber aktier som del af et annonceret aktietilbagekøbsprogram

A.P. Møller - Mærsk A/S har cirka 89.000 navnenoterede aktionærer.