Storaktionærer

Aktiekapital: DKK 17.569.715.000
Antal stemmer: 20.214.092

Aktionærer med mere end 5 % af kapitalen eller stemmerne:

Følgende aktionærer har i henhold til Selskabsloven § 55 givet meddelelse til selskabet:

  Aktiekapital Stemmer
A.P. Møller Holding A/S, København, Danmark* 41,67% 51,45%
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond*, København, Danmark 9,87% 14,14%
Den A.P. Møllerske Støttefond, København, Danmark* 3,84% 6,45%
A.P. Møller - Mærsk A/S, København, Danmark (egne aktier)** 10,05% 3,40%

*Beregningen af disse procentsatser er baseret på selskabskapitalen ekskl. egne aktier pr. 30. juni 2023
**A.P. Møller - Mærsk A/S køber aktier som del af et annonceret aktietilbagekøbsprogram

A.P. Møller - Mærsk A/S har cirka 107.000 navnenoterede aktionærer.