Status 1. kvartal og justering af guidance for hele året

April 26, 2021

SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Status 1. kvartal og justering af guidance for hele året.

På baggrund af foreløbige og ikke reviderede tal, oplyser A.P. Møller - Mærsk A/S (APMM), at omsætningen for 1. kvartal 2021 er USD 12,4 mia., EBITDA er USD 4,0 mia. og EBIT er USD 3,1 mia. Det gode resultat skyldes primært den særlige markedsituation med stigende efterspørgsel og dermed knaphed i forsyningskæderne og mangel på material (containere) til følge. I 1. kvartal 2021 steg volumener i Ocean med 5,7% og gennemsnitsraterne med 35% i forhold til sidste år.

På grund af det forventede resultat for 1. kvartal 2021 og da den særlige markedssituation forventes at fortsætte ind i 4. kvartal 2021, er guidance for hele 2021 blevet opjusteret således, at EBITDA nu forventes at blive i omegnen af USD 13-15 mia. (tidligere USD 8,5-10,5 mia.) og EBIT i omegnen af USD 9-11 mia. (tidligere USD 4.3-6.3 mia.).

Free cash flow (FCF) forventes nu at være på mindst USD 7 mia. (tidligere over USD 3,5 mia), og CAPEX forventninger til 2021-22 er nu opjusteret til at være omkring USD 7 mia. (tidligere USD 4,5-5,5 mia.) grundet højere omkostninger til indkøb af yderlige containere for at imødegå den nuværende knaphed i forsyningskæderne, forbedre servicepålideligeheden i Ocean,  samt organisk vækst i Logistics & Services.

Forventningerne til den globale efterspørgsel i 2021 er blevet opjusteret til 5-7% mod tidligere 3-5%, primært drevet af eksport volumener fra Kina til USA.

Handelsvilkårene for de kommende kvartaler er fortsat påvirkede af en højere end normal volatilitet grundet potentielle ændringer i det nuværende efterspørgselsmønster, knaphed i forsyningskæderne og mangel på materiel, som kan påvirke short-term container raterne.

APMM offentliggør resultatet for 1. kvartal den 5. maj 2021.

København, 26. april 2021

Kontaktpersoner:
Head of Investor Relations, Stig Frederiksen, tlf. 3363 3106

Head of External Relations, Signe Wagner, tlf. 3363 1901

Side 1 af 1

Vedhæftet fil