Opdatering på strategisk gennemgang og ændring i ledelse

September 22, 2016

 

 

SELSKABSMEDDELELSE

 

 

 

A.P. Møller - Mærsk A/S — Opdatering på strategisk gennemgang og ændring i ledelse

 

 • Det fremtidige A.P. Møller - Mærsk A/S vil være et integreret transport- og logistikselskab med digitale og individuelle løsninger for kunderne.
 • Maersk Oil og olierelaterede forretningsenheder vil, enten individuelt eller kombineret, blive udskilt fra A.P. Møller - Mærsk A/S. Maersk Oil vil fokusere på at optimere og styrke sin position i den danske, britiske og norske del af Nordsøen.
 • A.P. Møller - Mærsk A/S reorganiseres i to separate divisioner; Transport & Logistics og Energy.

 

Som meddelt den 23. juni 2016 har bestyrelsen bedt ledelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S om at foretage en gennemgang med fokus på de strategiske og strukturelle muligheder for Mærsk Gruppen med det formål at generere vækst, øge omstillingsparathed og synergier samt frigøre og maksimere værdi for aktionærerne på lang sigt.

 

Det primære vækstfokus for A.P. Møller - Mærsk A/S vil fremover være at levere førsteklasses transport- og logistikservice gennem et integreret Transport & Logistikselskab. Ved at bygge videre på Gruppens unikke position inden for containerfragt og havnedrift og den betydelige position inden for supply chain management og speditionsvirksomhed, vil Transport & Logistics øge sin ledende position gennem udbud af nye produkter, digitaliserede serviceydelser og individualiserede kundeløsninger.

 

Bestyrelsen forventer, at den fremtidige udvikling af A.P. Møller - Mærsk A/S' olie og olierelaterede forretninger kræver forskellige løsninger, herunder udskillelse af enheder fra A.P. Møller - Mærsk A/S enten individuelt eller kombineret i form af joint ventures, fusioner eller børsnotering. Afhængig af markedsudviklingen og strukturelle muligheder er målet at finde løsninger for olie og olierelaterede enheder inden for 24 måneder.

 

For at muliggøre den nye strategiske retning har Bestyrelsen besluttet at reorganisere A.P. Møller - Mærsk A/S' portefølje af forretninger i to selvstændige divisioner; en integreret Transport & Logistics division og en Energi division. Dette vil sikre fokus på at fremme synergier og udvikling af nye produkter og services i Transport & Logistics, samt udvikle strukturelle løsninger for vores olie og olierelaterede forretninger.    

 

Bestyrelsen fokuserer fortsat på at sikre en stærk kapitalstruktur og at opfylde fastlagte finansielle nøgletal i overensstemmelse med en kreditvurdering af høj kreditværdighed.

 

Formanden for bestyrelsen, Michael Pram Rasmussen, udtaler:

"De industrier, vi opererer i, er meget forskellige og begge står over for meget forskellige markedsvilkår og konkurrencemæssige forhold. Ved at opdele vores transport- og logistikforretninger og vores olie og olierelaterede forretninger i to selvstændige divisioner bliver begge i stand til at fokusere på deres respektive markeder. Dette vil øge den strategiske fleksibilitet,  fremme synergier mellem forretningerne i Transport & Logistics og samtidig sikre den nødvendige agilitet til at forfølge individuelle strategiske løsninger for olien og de olierelaterede forretninger."

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 1 af 4

 

Transport & Logistik — Fokus på vækst og synergier

 

Transport & Logistics vil bestå af Maersk Line, APM Terminals, Damco, Svitzer og Maersk Container Industry organiseret som én virksomhed med flere brands. Målet for disse forretninger er at sikre og facilitere en global logistikkæde samt give vores kunder mulighed for at handle globalt.

 

Siden 2008 har Gruppen fokuseret på at skabe et strømlinet, transparent og globalt konglomerat, hvor de enkelte forretningsenheder opererede på armslængdevilkår. En mere integreret ledelse og drift af forretningsaktiviteterne i Transport & Logistics vil sikre profitabel vækst gennem tættere samarbejde og disciplineret kapitalallokering.

 

Strategien for Transport & Logistics, der bygger på tre søjler, skal levere langsigtet profitabel vækst.

 • Produktudbud og kundebetjening bliver forbedret baseret på Maersk Line, APM Terminals og Damcos samlede kompetencer kombineret med industriførende digitale løsninger.
 • Ved at operere som én enhed vil Transport & Logistik være i stand til at høste synergier og optimere drift for at sikre industriens mest effektive og pålidelige netværk.
 • Stærk kapitaldisciplin og bedre udnyttelse af aktiver sikres. Opkøb vil være den foretrukne investeringsform.

 

Strategierne for de individuelle forretninger vil blive tilpasset i overensstemmelse hermed.

 • Maersk Line vil øge markedsandele organisk og gennem opkøb.
 • APM Terminals vil fokusere på omkostninger og udnyttelsesgrad og øge fokus på operationel optimering for at styrke afkastet og levere forbedret service til eksisterende og nye tredjeparts kunder.
 • Damco og Maersk Line vil samarbejde om at levere nye, innovative kundeløsninger understøttet af markante investeringer i digital teknologi.
 • Svitzer vil følge en vækststrategi baseret på sin markedsførende position, og yderligere synergier med APM Terminals og Maersk Line vil blive undersøgt udnyttet.
 • Maersk Container Industry vil samarbejde med Maersk Line om teknologi-udvikling og effektiv planlægning af produktion.

 

Kommercielle samt omkostningssynergier vil blive frigjort ved bedre udnyttelse af eksisterende aktiver og ved udvikling af nye digitale løsninger. Vi forventer at levere omsætningsvækst, omkostningseffektivitet og forbedrede marginer. De anslåede synergier forventes at forøge ROIC med op mod to procentpoint over en periode på tre år. Der forventes ingen større synergier i 2016.

 

Energi — Optimering af værdi

 

Energi vil bestå af Maersk Oil, Maersk Drilling, Maersk Supply Service og Maersk Tankers.

 

Langsigtet vækst i efterspørgslen på energi og et markant fald i investeringerne i den globale efterforskings- og produktionsindustri, fører til en forventet nedgang i olieforsyningen i de kommende år, og giver vækstmuligheder for Maersk Oil baseret på selskabets tekniske kernekompetencer. Maersk Oil vil tilpasse sin nuværende strategi til at fokusere sin portefølje på færre geografiske områder for at opnå stordriftsfordele, særligt i Nordsøen, hvor Maersk Oils  stærke kompetencer inden for sub-surface modelling, brøndteknologi og effektiv drift kan udnyttes. Maersk Oil sigter mod at styrke sin portefølje gennem opkøb eller fusioner.

 

Derudover vil Maersk Oil modne nuværende nøgleudviklingsprojekter, mens efterforskningsaktiviteter- og omkostninger holdes på et lavt niveau. Mens det strategiske fokus vil blive afspejlet i en disciplineret kapitalallokering, vil investeringer i strategiske projekter, der allerede er godkendt eller under udvikling, fortsætte som planlagt.

 

 

 

 

 

Side 2 af 4

 

Maersk Drilling, Maersk Supply Service og Maersk Tankers vil fortsat optimere deres markedsposition og drift med den eksisterende flåde og ordrebog. Yderligere investeringer i Gruppens offshore servicevirksomheder og Maersk Tankers vil være begrænset.

 

Omstrukturering og kommunikation

 

Den finansielle rapportering for den nye struktur vil blive effektueret fra regnskabsåret 2017.

 

Den registrerede ledelse af A.P. Møller - Mærsk A/S sammensættes og ændres som følger:

 

 • Søren Skou fortsætter som Group CEO for A.P. Møller - Mærsk A/S og CEO for Transport & Logistics divisionen,
 • Claus V. Hemmingsen bliver udnævnt som Group Vice CEO for A.P. Møller - Mærsk A/S pr. 1. oktober 2016 og CEO for Energy divisionen,
 • Jakob Stausholm udnævnes som Group CFO for A.P. Møller - Mærsk A/S pr. 1. december 2016. Samme dato fratræder Group CFO Trond Westlie som medlem af den registrerede direktion og forlader Gruppen,
 • Jakob Thomasen fratræder som medlem af den registrerede direktion og direktør for Maersk Oil pr. 1. oktober 2016 og forlader Gruppen den 1. november 2016.
 • Kim Fejfer fratræder som medlem af den registrerede direktion pr. 1. oktober 2016 og som  direktør for APM Terminals pr. 1. november 2016 og forlader samtidig Gruppen.

 

For yderligere oplysninger om de individuelle medlemmer af ledelsen, se bilag.

 

Group CEO for A.P. Møller - Mærsk A/S, Søren Skou, udtaler:

"Både Energy og Transport & Logistics har strategier, der sætter dem i stand til vækst og strategisk agilitet. Transport & Logistics vil være i stand til at levere nye og 1. klasses digitaliserede løsninger for kunder og samtidig opnå funktionelle omkostningssynergier og bedre udnyttelse af eksisterende aktiver. Energy har et stærkt grundlag for at udnytte Maersk Oils ekspertise og opnå stordriftsfordele i udvalgte geografiske områder, særligt i Nordsøen. Den strukturelle agilitet gør ledelsen i stand til at forfølge nye og forskellige strukturelle løsninger og investeringer."

 

A.P. Møller - Mærsk A/S afholder i 4. kvartal 2016 kapitalmarkedsdag, hvor ledelsen for Gruppen og ledelserne for Transport & Logistics og Energy vil give yderligere indsigt i omstruktureringen og den fremtidige strategi.

 

 

 

København, den 22. september 2016

 

 

Kontaktpersoner:

 

Head of Investor Relations, Stig Frederiksen, tlf. 3363 3106

Head of Media Relations, Denmark, Simon Mehl Augustesen, tlf. 3363 1901

Media Relations Specialist, Lena Stennicke, tlf. 3363 3456

 

 

   

 

 

Side 3 af 4

 

 

BILAG

 

Søren Skou

Group CEO for A.P. Møller - Mærsk A/S

Uddannelse: A.P. Møllers Shippinguddannelse; HD i Afsætningsøkonomi; MBA fra IMD.

 

 

Claus V. Hemmingsen

Group Vice CEO for A.P. Møller - Mærsk A/S

Uddannelse: A.P. Møllers Shippinguddannelse; Executive MBA fra IMD.  

        

Øvrige nuværende ledelseshverv m.v.:

Danmark's Rederiforening (formand), DFDS A/S (næstformand), Danish Chinese Business Forum (formand), EU - Hong Kong Business Coordination Committee, Well Control Institute.

 

 

Jakob Stausholm

Group CFO for A.P. Møller - Mærsk A/S

Uddannelse: Cand. Oecon; Ledelsesuddannelsesprogrammer på Harvard, IMD, Insead og Stanford

 

Øvrige nuværende ledelseshverv m.v.:

Statoil ASA

  

Tidligere ledelseshverv m.v.:

CFO for ISS A/S

Ledelsesstillinger indenfor finans i Shell Gruppen

 

 

   

 

 

 

 

Side 4 af 4