Delårsrapport 1. kvartal 2020 (kun på engelsk)

May 13, 2020

Supporting Materials:

Vedhæftet delårsrapport for 1. kvartal 2020 for A.P. Møller - Mærsk A/S (kun på engelsk).

Administrerende direktør i A.P. Møller - Mærsk A/S, Søren Skou, udtaler:

”I årets første kvartal leverer A.P. Møller - Mærsk endnu engang profitabel vækst. Driftsindtjeningen stiger 23 pct. år-for-år, mens de frie pengestrømme i forhold til den investerede kapital (CROIC) stiger 3,5 procentpoint til 10,5 pct. Det stærke resultat kommer i et kvartal, hvor vi har oplevet væsentlige stigninger i brændstofpriserne som følge af industriens skift til skibsbrændstoffer med lavt svovlindhold, og samtidig ser vi en tilbagegang i den globale handel som følge af lock-downs i de fleste regioner. Siden COVID-19 pandemiens begyndelse har vores fokus været på vores medarbejderes sikkerhed og helbred, samt at understøtte såvel vores kunder som de samfund, vi er en del af.

Transformationen af A.P. Møller - Mærsk fra et diversificeret konglomerat til et integreret container logistikselskab bliver yderligere bekræftet i dette kvartal. Trods  svære omstændigheder formår vi at servicere, forbinde og digitalisere vores kunders  forsyningslinjer og samtidig præstere en indtjeningsvækst og øge vores frie pengestrømme.

Sigtbarheden forbliver lav i andet kvartal i 2020 grundet COVID-19 pandemien. Vi fortsætter med at servicere vores kunder og opretholde deres forsyningslinjer, men eftersom den globale efterspørgsel fortsat er signifikant påvirket af pandemien, forventer vi et fald i de samlede volumener muligvis i størrelsesordenen 20-25 pct. 2020 er utvivlsomt et udfordrende år, men eftersom vi konstant tilpasser os efterspørgslen og fortsat viser fremgang i vores transformation og finansielle resultater, så er vi godt rustede til at ride stormen af.”

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stig Frederiksen, tlf. +45 3363 3106

Head of External Communication, Signe Wagner, tlf. +45 3363 1901

Vedhæftet fil