Aktietilbagekøbsprogram til DKK 10 mia. (ca. USD 1,5 mia.)

May 24, 2019


SELSKABSMEDDELELSE


A.P. Møller - Mærsk A/S – aktietilbagekøbsprogram til DKK 10 mia. (ca. USD 1,5 mia.)


Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S (“APMM”) har besluttet at udnytte bemyndigelsen fra den ordinære generalforsamling i 2019 til at erhverve op mod 15 % af aktiekapitalen over to år ved at iværksætte et aktietilbagekøbsprogram til en samlet værdi af op til DKK 10 mia. (ca. USD 1,5 mia.) og maksimum 3,12 mio. aktier, der vil blive opkøbt over en periode på op til 15 måneder.

 

Formål

Beslutningen om at iværksætte et aktietilbagekøbsprogram er understøttet af en stærk cashflow generering i den fortsættende forretning og overskuddet fra udskillelsen af Energi divisionen, som har ført til en bedre gearing af selskabet, samt at nøgletallene er i overensstemmelse med investment grade rating.

 

Aktietilbagekøbsprogrammet er i overensstemmelse med den tidligere udmeldte intention om at udlodde en væsentlig del af værdien af de Total S.A. aktier, der blev modtaget som del af salget af Maersk Oil, under forudsætning af at investment grade rating opretholdes, og at spaltningen af Maersk Drilling blev gennemført.

 

Efter gennemførelsen af det annoncerede aktietilbagekøbsprogram vil bestyrelsen vurdere kapitalstrukturen og forventningerne til APMM med en intention om at udlodde yderligere værdier til aktionærerne, forudsat at investment grade rating kan opretholdes.

 

Formålet med aktietilbagekøbsprogrammet er at tilpasse APMMs kapitalstruktur samt afdækning af forpligtelser under langsigtede incitamentsprogrammer. Der vil blive stillet forslag på de ordinære generalforsamlinger i 2020 og 2021 om, at aktier, der ikke benyttes til at opfylde forpligtelser under langsigtede incitamentsprogrammer, annulleres.

 

Periode

Aktietilbagekøbsprogrammet vil foregå i flere faser. Første fase forventes at løbe fra begyndelsen af juni 2019. Nærmere oplysninger om de aktier, der påtænkes erhvervet i første fase, bliver offentliggjort før programmet påbegyndes.

 

APMM er til enhver tid berettiget til at suspendere eller ophæve aktietilbagekøbsprogrammet forudsat at dette offentliggøres i en selskabsmeddelelse på Nasdaq Copenhagen.

 

Safe Harbour metoden

Aktietilbagekøbsprogrammet vil blive gennemført i overensstemmelse med EU forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052, også kendt som Safe Habour reglerne.

 

Deltagelse fra majoritetsaktionær

A.P. Møller Holding A/S (“Holding”) har indvilliget i at deltage i aktietilbagekøbsprogrammet ved løbende at sælge A- og B-aktier i forhold til sin ejerandel til den volumenvægtede gennemsnitlige købskurs på køb af A- og B-aktier i markedet.

 

Detaljerede vilkår

APMM vil udpege en bank som lead manager, der vil gennemføre købet af aktier på APMMs vegne inden for de annoncerede rammer, og som uafhængigt af APMM vil træffe alle beslutninger om aktiekøb.


 

 

 

Side 1 af 2


 

Der kan ikke tilbagekøbes aktier til en kurs, der overstiger det højeste af i) kursen på seneste uafhængige handel, og ii) højeste uafhængige bud på Nasdaq Copenhagen på handelstidspunktet.

 

Det maksimale antal A- og B-aktier, som må tilbagekøbes inden for hver børsdag, må ikke overstige 25 % af det gennemsnitlige antal af henholdsvis A- og B-aktier, der er blevet handlet på Nasdaq Copenhagen eller øvrige regulerede handelssteder, hvor købet foretages, i løbet af de 20 handelsdage forud for handlen.

 

A- og B-aktier erhverves i forholdet 20/80 svarende til den aktuelle, daglige handelsvolumen i de to aktieklasser. APMM vil opfylde sin oplysningspligt ved senest hver syvende handelsdag at offentliggøre en selskabsmeddelelse med oplysninger om de transaktioner, der er gennemført som led i aktietilbagekøbsprogrammet.

 

 

 

København, den 24. maj 2019

 


Kontaktpersoner:

 

Head of Investor Relations, Stig Frederiksen, tlf. +45 3363 3106

 

Head of Media Relations, Signe Wagner, tlf. +45 3363 1901

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 2 af 2Vedhæftet fil