Vedtægter for A.P. Møller - Mærsk A/S

March 23, 2020

Hermed vedhæftes vedtægter for A.P. Møller - Mærsk A/S som vedtaget på generalforsamling den 23. marts 2020.

I henhold til dagsordenens punkt G.2. om kapitalnedsættelse fremsendes opdaterede vedtægter efter udløb af kreditorernes frist for indsigelser.

Vedhæftet fil