Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram – aktietilbagekøbsprogram gennemført

July 27, 2020

SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram – aktietilbagekøbsprogram gennemført

Den 24. maj 2019 offentliggjorde A.P. Møller - Mærsk A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram i henhold til EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”). Aktietilbagekøbsprogrammet på op til DKK 10 mia. ville blive afviklet i løbet af en 15-måneders periode begyndende 4. juni 2019. Første fase af programmet blev påbegyndt 4. juni 2019 og afsluttet 25. september 2019, og anden fase af programmet blev påbegyndt 26. september 2019 og afsluttet 28. februar 2020.

I tredje fase af programmet fra 4. marts 2020 frem til 24. juli 2020 vil Selskabet købe egne A-aktier og B-aktier for et beløb op til DKK 3,4 mia.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 20. juli 2020 til 24. juli 2020 foretaget følgende transaktioner:

 Antal
A aktier
Gennemsnitlig
købspris A aktier, DKK
Transaktionsværdi,
A aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse261.705 1.866.803.217
20. juli 20208657.869,84526.807.416
21. juli 20208567.908,13706.769.365
22. juli 20208367.866,60106.576.478
23. juli 20208637.887,66116.807.052
24. juli 20207227.809,57265.638.511
Total 20.juli-24.juli 20204.142 32.598.823
Køb fra A.P. Møller Holding A/S*2.130 16.763.773
Total i tredje fase af aktietilbagekøbsprogrammet100.484 643.098.687
Total under aktietilbagekøbs-
programmet
265.847 1.899.402.039
    
 Antal
B aktier
Gennemsnitlig
købspris B aktier, DKK
Transaktionsværdi,
B aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse1.046.749 7.958.035.952
20. juli 20203.5268.481,426029.905.508
21. juli 20203.3218.529,152628.325.316
22. juli 20203.4378.479,959929.145.622
23. juli 20203.4348.511,150029.227.289
24. juli 20202.9378.412,332824.707.021
Total 20.juli-24.juli 202016.655 141.310.757
Køb fra A.P. Møller Holding A/S*6.499 55.141.325
Total i tredje fase af aktietilbagekøbsprogrammet401.853 2.756.811.112
Total under aktietilbagekøbs-
programmet
1.063.404 8.099.346.708
        

*) I henhold til separat aftale deltager A.P. Møller Holding A/S på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Side 1 af 2

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 108.870 A-aktier og 482.495 B-aktier som egne aktier, svarende til 2,95% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

Aktietilbagekøbsprogrammet på DKK 10 mia. er hermed afsluttet pr. 24. juli 2020.

København, den 27. juli 2020

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stig Frederiksen, tlf. +45 3363 3106

Head of Media Relations, Signe Wagner, tlf. +45 3363 1901     

   
         

          Side 2 af 2                   

Vedhæftede filer