Aflønning

Aflønning af Selskabets Ledelse anses af Bestyrelsen som en vigtig og supporterende faktor i at lykkedes med vores strategi

I forbindelse med offentliggørelsen af Årsrapport 2021, offentliggjorde A.P. Møller - Mærsk en vederlagsrapport. Denne rapport giver et fuld overblik over aflønningen af bestyrelsen og ledelsen i 2021.

Vederlagsrapport 2021
 

Ved Generalforsamlingen for A.P. Møller - Mærsk A/S den 23. marts 2020, blev en opdateret vederlagspolitik godkendt. Denne vil være gældende for bestyrelsen og ledelsen fra 2020 til 2023, medmindre generalforsamlingen inden da godkender en ny politik. Politikken er i overensstemmelse med dansk selskabsret og erstatter de incitamentsprogrammer og vederlagspolitikker, der blev vedtaget i 2018.

Vederlagspolitik 2022 

Vederlagspolitik 2020