Maersk Insurance

Maersk Insurance A/S er et 100 % ejet datterselskab under A. P. Møller – Mærsk A/S. Selskabet yder forsikringsdækning af aktiver og aktiviteter i A.P. Moller-Mærsk Gruppen. Selskabet har ikke andre aktiviteter. Maersk Insurance A/S er omfattet af Lov om finansiel virksomhed og er under Finanstilsynets tilsyn.

Bestyrelsen:

Maersk Insurance A/S har en bestyrelse med følgende medlemmer:
Niclas Erlandson, Bestyrelsesformand
Laursen Palle, Brodsgaard
Martin Herrstedt
Fatiha Benali

Ledelsen

Selskabets direktør er Lars Henneberg.

Revisionsudvalget:

Revisionsudvalget assisterer bestyrelsen med at overvåge aflæggelse af regnskaber, revision og risikostyring. Udvalget kan ikke træffe beslutninger, men har til opgave at forberede og overvåge. Udvalgets arbejde følger gældende bekendtgørelse om revisionsudvalg.

Udvalget består af bestyrelsesmedlemmer og mindst ét medlem skal være uafhængig af virksomheden samt besidde relevante kvalifikationer indenfor regnskab og revision. Bestyrelsen har udpeget Fatiha Benali til denne rolle.

Fatiha Benali er uddannet Cand. Merc. Aud. og har tidligere arbejdet som revisor hos PwC og som økonomidirektør i Tryg Forsikring A/S. Fatiha Benali opfylder således kravene til kvalifikationer og kravet om uafhængighed.  

Meddelelser til offentligheden: