Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

September 20, 2021

SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Den 18. november 2020 offentliggjorde A.P. Møller - Mærsk A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram på DKK 10 mia. i henhold til EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”). Første fase, som blev påbegyndt 1. december 2020, blev afsluttet den 29. april 2021. Den totale markedsværdi af aktierne erhvervet i første fase beløb sig til DKK 3,3 mia.

I løbet af anden fase af programmet fra 12. maj 2021 til 30. september 2021 vil Selskabet købe egne A-aktier og B-aktier for et beløb op til DKK 6,7 mia.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 13. september mansdag til 17. september fredag foretaget følgende transanktioner:                                        

 Antal
A aktier
Gennemsnitlig
købspris A aktier, DKK
Transaktionsværdi,
A aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse (marked og A.P. Møller Holding A/S)115.124 1.752.556.006
 13 september mandag118.410,000018.410
 14 september tirsdag518.328,000091.640
 15 september onsdag2718.708,5185505.130
 16 september torsdag35418.592,93796.581.900
 17 september fredag52018.672,82699.709.870
Total 13. -17. september fredag907 16.906.950
Køb fra A. P. Møller Holding A/S*96118.640,518217.913.538
Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og A.P. Møller Holding A/S)68.566 1.164.667.618
Total under aktietilbagekøbs-
programmet (marked og A.P. Møller Holding A/S)
116.992 1.787.376.494
 Antal
B aktier
Gennemsnitlig
købspris B aktier, DKK
Transanktionsværdi,
B aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse (marked og A.P. Møller Holding A/S)460.452 7.371.707.076
 13 september mandag519.420,000097.100
 14 september tirsdag2519.393,0000484.825
 15 september onsdag13619.797,83092.692.505
 16 september torsdag1.77819.712,972435.049.665
 17 september fredag2.61219.839,117551.819.775
Total 13. -17. september fredag4.556 90.143.870
Køb fra A. P. Møller Holding A/S*2.91719.785,748457.715.028
Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og A.P. Møller Holding A/S)274.282 4.842.447.928
Total under aktietilbagekøbs-
programmet (marked og A.P. Møller Holding A/S)
467.925 7.519.565.974

*) I henhold til separat aftale deltager A.P. Møller Holding A/S på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 94.676 A-aktier og 391.623 B-aktier som egne aktier, svarende til 2,51% af aktiekapitalen.                   

Side1 af 2

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 20. september mandag

Kontaktpersoner:
Head of Investor Relations, Stig Frederiksen, tlf. +45 3363 3106
Head of Media Relations, Signe Wagner, tlf. +45 3363 1901

Side 2 af 2

Vedhæftede filer