Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

July 22, 2019

 SELSKABSMEDDELELSE


A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram


Den 3. juni 2019 offentliggjorde A.P. Møller - Mærsk A/S (”Selskabet”) første fase af et aktietilbagekøbsprogram i henhold til EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”). Aktietilbagekøbsprogrammet på op til DKK 10 mia. vil blive afviklet i løbet af en 15-måneders periode begyndende 4. juni 2019.

I første fase af programmet fra 4. juni 2019 frem til 1. november 2019 vil Selskabet købe egne A-aktier og B-aktier for et beløb op til DKK 3,3 mia.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 15. juli 2019 til 19. juli 2019 foretaget følgende transaktioner:

  Antal
A aktier
Gennemsnitlig
købspris A aktier, DKK
Transaktionsværdi,
A aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse 35.718   257.750.701
15. juli 2019 823 7.361,6250 6.058.617
16. juli 2019 720 7.442,3857 5.358.518
17. juli 2019 720 7.344,4571 5.288.009
18. juli 2019 1.029 7.190,8400 7.399.374
19. juli 2019 720 7.199,5857 5.183.702
       
Total under aktietilbagekøbs-
programmet
39.730   287.038.922
     
  Antal
B aktier
Gennemsnitlig
købspris B aktier, DKK
Transaktionsværdi,
B aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse 142.881   1.095.666.048
15. juli 2019 3.280 7.782,1635 25.525.496
16. juli 2019 2.870 7.841,3600 22.504.703
17. juli 2019 2.870 7.731,0240 22.188.039
18. juli 2019 4.157 7.564,0000 31.443.548
19. juli 2019 2.870 7.578,8280 21.751.236
       
Total under aktietilbagekøbs-
programmet
158.928   1.219.079.070

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 39.730 A-aktier og 209.734 B-aktier som egne aktier, svarende til 1,2% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, den 22. juli 2019

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stig Frederiksen, tlf. +45 3363 3106

Head of Media Relations, Signe Wagner, tlf. +45 3363 1901     


          Side 1 af 1                   


Vedhæftede filer