Storaktionærer

Følgende aktionærer har i henhold til Selskabsloven § 55 givet meddelelse til selskabet:

  Aktie
kapital
Stemmer
A.P. Møller Holding A/S, København, Danmark 41.51% 51.45%
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond, Copenhagen, Denmark 8.84% 13.12%
Den A.P. Møllerske Støttefond, København, Danmark 3.11% 5.99%
A.P. Møller - Mærsk A/S har cirka 84.000 navnenoterede aktionærer.