Storaktionærer

Følgende aktionærer har i henhold til Selskabsloven § 55 givet meddelelse til selskabet:

  Aktie
kapital
Stemmer
A.P. Møller Holding A/S, København, Danmark 41,73% 52,83%
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond, Copenhagen, Denmark 9,96% 14,07%
Den A.P. Møllerske Støttefond, København, Danmark 3,51% 6,42%
A.P. Møller - Mærsk A/S har cirka 82.000 navnenoterede aktionærer.

Beregningen af ovenstående procentsatser er baseret på selskabskapitalen ekskl. egne aktier pr. 25. maj 2022