Storaktionærer

Følgende aktionærer har i henhold til Selskabsloven § 55 givet meddelelse til selskabet:

  Aktie
kapital
Stemmer
A.P. Møller Holding A/S, København, Danmark 41,61% 51,45%
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond, Copenhagen, Denmark 9,46% 13,45%
Den A.P. Møllerske Støttefond, København, Danmark 3,33% 6,14%
A.P. Møller - Mærsk A/S har cirka 76.000 navnenoterede aktionærer.

Beregningen af ovenstående procentsatser er baseret på selskabskapitalen ekskl. egne aktier