Storaktionærer

Følgende aktionærer har i henhold til Selskabsloven § 55 givet meddelelse til selskabet:

  Aktie
kapital
Stemmer
A.P. Møller Holding A/S, København, Danmark 42,09% 51,70%
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond, Copenhagen, Denmark 9,57% 13,51%
Den A.P. Møllerske Støttefond, København, Danmark 3,37% 6,17%
A.P. Møller - Mærsk A/S har cirka 75.000 navnenoterede aktionærer.

Beregningen af ovenstående procentsatser er baseret på selskabskapitalen ekskl. egne aktier