Storaktionærer

Følgende aktionærer har i henhold til Selskabsloven § 55 givet meddelelse til selskabet:

  Aktie
kapital
Stemmer
A.P. Møller Holding A/S, København, Danmark 43,30% 52,13%
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond, Copenhagen, Denmark 10,33% 13,88%
Den A.P. Møllerske Støttefond, København, Danmark 3,64% 6,33%
A.P. Møller - Mærsk A/S har cirka 82.000 navnenoterede aktionærer.

Beregningen af ovenstående procentsatser er baseret på selskabskapitalen ekskl. egne aktier pr. 25. maj 2022