A.P. Møller - Mærsk A/S
February 8, 2017 08:07 CET

Ændring af Bestyrelsesformand og forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer

SELSKABSMEDDELELSE

 

 

A.P. Møller - Mærsk A/S — Ændring af Bestyrelsesformand og forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer

   

Ændring af Bestyrelsesformand pr. 28. marts 2017

Michael Pram Rasmussen har meddelt bestyrelsen sin fratræden som bestyrelsesformand for A.P. Møller - Mærsk A/S med virkning fra den ordinære generalforsamling, som finder sted den 28. marts 2017.

Michael Pram Rasmussen forbliver medlem af selskabets bestyrelse indtil selskabets ordinære generalforsamling, hvor hans valgperiode udløber. Michael Pram Rasmussen har meddelt, at han ikke genopstiller.

Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S forventer at vælge Jim Hagemann Snabe som ny formand for selskabets bestyrelse umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

Næstformand Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla udtaler: "Siden 1999 har Michael Pram Rasmussen tjent A.P. Møller - Mærsk A/S som medlem af Bestyrelsen, de 14 af årene som vores formand. Jeg er meget taknemmelig for hans betydelige bidrag til og vedholdende engagement i Gruppen, gennem gode såvel som hårde tider. Michael har kontinuerligt fastholdt en transformation af virksomheden, med indgående forretningsforståelse og loyalitet mod vores navn. Jeg ser frem til at byde Jim Hagemann Snabe velkommen, når han overtager den fakkel, der skal lede os ind i fremtiden."

Bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen udtaler: "I 2016 tog vi beslutningen om at ændre virksomhedens retning. Med en ny struktur gennemført og et nyt ledelsesteam på plads under Søren Skou, er vi klar til at implementere den nye strategi med fokus på at udvikle Transport & Logistics og under den næste generations ledelse forfølge mulighederne i vores industrier. Tidspunktet for at træde tilbage fra formandsposten er velvalgt for mig personligt som for virksomheden."

Jim Hagemann Snabe udtaler: "At blive nomineret til ny formand for bestyrelsen er en stor ære for mig. A.P. Møller - Mærsk A/S er en overordentlig stærk virksomhed, med en imponerende historie og indflydelse på verdenshandlen og med stort potentiale i en verden af konstant forandring. Jeg ser frem til at samarbejde med bestyrelsen og ledelsesteamet i den omstilling, der ligger foran os, såvel som at sikre en fremtidig solid position for vores olie og olierelaterede forretninger."

Forslag til valg af medlemmer af Bestyrelsen

På selskabets ordinære generalforsamling afgår Michael Pram Rasmussen, Niels Jacobsen, Arne Karlsson, Dorothee Blessing og Niels Bjørn Christiansen i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Niels Jacobsen, Arne Karlsson, Dorothee Blessing og Niels Bjørn Christiansen.

Oplysninger om de foreslåede bestyrelsesmedlemmer vil fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

København, den 8. februar 2017.

  

Kontaktperson: Executive Vice President, Lars-Erik Brenøe, tlf. +45 3363 3607

 

 

 

Side 1 af 1