Generalforsamling

Generalforsamling 2019 – A.P. Møller - Mærsk A/S

Den ordinære generalforsamling i A.P. Møller - Mærsk A/S afholdes tirsdag den 2. april 2019 kl. 10.00 i Bella Center, København.

Emner som ønskes optaget på dagsordenen for generalforsamlingen skal indgives til bestyrelsen senest mandag den 18. februar 2019.

Tilmelding til generalforsamlingen kan først ske, når indkaldelsen er offentliggjort.

Yderligere oplysninger om generalforsamlingen vil blive offentliggjort her på siden, inklusiv dagsorden og praktiske forhold.

Skriftlige invitationer til generalforsamlingen bliver alene sendt til aktionærer, som har anmodet herom. Dette kan ske enten via Aktionærportalen her på hjemmesiden eller ved henvendelse til Aktionærsekretariatet (se nedenfor).

Spørgsmål vedrørende generalforsamlingen kan rettes til:

A.P. Møller - Mærsk A/S Tlf.: 33 63 36 72
Esplanaden 50 E-mail: grplegalir@maersk.com
1263 København K  
Att.: Aktionærsekretariatet Aktionærportal

Ask questions to the Management here

 

Generalforsamling

Show all
2007