A.P. Møller - Mærsk A/S
20. september 2017 08:44 CET

Salg af Maersk Tankers A/S

SELSKABSMEDDELELSE

 

 

 

A.P. Møller - Mærsk A/S — Salg af Maersk Tankers A/S

   

A.P. Møller - Mærsk A/S (APMM) har i dag indgået aftale om salg af aktierne i Maersk Tankers A/S (Maersk Tankers) til APMH Invest A/S (APMHI) for USD 1.171 mio. på kontant og gældsfri basis (Enterprise Value).

APMHI er 100 % ejet af A.P. Møller Holding A/S, der er kontrollerende aktionær i APMM.

Købsprisen vil blive justeret i to tilfælde:

APMM er blevet informeret om, at APMHI planlægger efterfølgende at etablere et ejerskabskonsortium for Maersk Tankers flåde med Mitsui & Co. Ltd. Denne syndikering vil ikke generere en Videresalgsregulering.

Maersk Tankers vil fortsat drive virksomhed under navnet "Maersk Tankers" og vil fortsætte med at bruge APMMs syvtakkede stjernelogo som en del af sit varemærke.

Idet transaktionen er mellem nærtstående parter, er der indhentet fairness vurderinger fra henholdsvis Morgan Stanley & Co. Int. Plc. og DNB Bank ASA. Konklusionerne fra disse vurderinger bekræfter, at transaktionsværdien inkl. de aftalte justeringsmekanismer er rimelig fra et finansielt synspunkt. APMMs ledelse har anbefalet, og de uafhængige bestyrelsesmedlemmer er enige i, alle baseret på fairness vurderingernes konklusioner, at sælge Maersk Tankers på de aftalte vilkår og betingelser.

Closing forventes at ske i begyndelsen af oktober 2017. Closing er ikke betinget af godkendelser fra konkurrencemyndighederne.

Provenuet fra transaktionen vil blive brugt af APMM til at nedbringe gæld. Den regnskabsmæssige påvirkning fra transaktionen vil være ubetydelig. Grundet transaktionen vil Maersk Tankers blive omklassificeret til "aktiver, der besiddes med henblik på salg" i delårsrapporten for 3. kvartal 2017 for APMM. Transaktionen har ingen indvirkning på APMMs forventninger til 2017.

 

København, 20. september 2017

 

Kontaktpersoner:

 

Head of Investor Relations, Stig Frederiksen, tlf. +45 3363 3106

Head of Corporate Communication, Energy Division, Louise Münter, tlf. +45 3363 1912

 

  

 

 

Side 1 af 1