A.P. Møller - Mærsk A/S
29. marts 2017 12:17 CET

Etablering af aktieoptionsprogram

SELSKABSMEDDELELSE

 

 

A.P. Møller - Mærsk A/S — Etablering af aktieoptionsprogram

 

 

I forlængelse af vedtagelsen af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning samt vederlagspolitik for A.P. Møller - Mærsk A/S ("Selskabet") på Selskabets ordinære generalforsamling afholdt i går, har bestyrelsen besluttet at etablere to revolverende aktieoptionsprogrammer, ét for Direktionsmedlemmer og ét for udvalgte ledende medarbejdere ("Medarbejdere").

 Aktieoptionsprogrammerne bygger på optioner med ret til at erhverve B-aktier fra Selskabets beholdning af egne aktier (én option giver ret til én B-aktie). Tildeling af optioner til Direktionsmedlemmer og Medarbejdere vil ske vederlagsfrit hvert år ca. den 1. april, første gang den 1. april 2017.

For Medarbejdere har optioner tildelt den 1. april 2017 en modningsperiode på to år efterfulgt af en udnyttelsesperiode på fem år. For Direktionsmedlemmer er modningsperioden tre år efterfulgt af en udnyttelsesperiode på tre år. Optioner, der er tildelt Medarbejdere den 1. april 2017, kan således udnyttes fra den 1. april 2019 til og med den 31. marts 2024. Optioner tildelt Direktionsmedlemmer den 1. april 2017 kan udnyttes fra den 1. april 2020 til og med den 31. marts 2023. Optioner der ikke er udnyttet i disse perioder bortfalder.

Baseret på den aktuelle aktiekurs forventes det, at ca. 25.500 optioner vil blive udstedt til omkring 80 Direktionsmedlemmer og Medarbejdere i 2017. Antallet af optioner tildelt hver enkelt person beregnes ud fra en procentsats af vedkommendes faste grundhonorar.

Udnyttelseskursen på aktieoptioner tildelt i hvert kalenderår vil blive fastsat til 110% af gennemsnitskursen (volumenvægtet gennemsnitskurs) for Selskabets B-aktier handlet på Nasdaq Copenhagen i de fem handelsdage umiddelbart efter den dag, hvor Selskabet har offentliggjort sin årsrapport.

Den teoretiske markedsværdi af de optioner, som forventes tildelt den 1. april 2017, er beregnet til ca. DKK  57 millioner. Markedsværdien er baseret på Black Scholes modellen med følgende forudsætninger for Medarbejdere: Aktiekurs: DKK 11.628, volatilitet: 31%, risikofri rente: 0,01% og et årligt udbytte pr. aktie på DKK 300. Markedsværdien af en option tildelt Medarbejdere er beregnet til DKK 2.281. Forudsætningerne for Direktionsmedlemmer er: Aktiekurs: DKK 11.628, volatilitet: 31%, risikofri rente: -0,12% og et årligt udbytte pr. aktie på DKK 300. Markedsværdien af en option tildelt Direktionsmedlemmer er beregnet til DKK 2.130.

Udover at være enten Direktionsmedlem eller Medarbejder i A.P. Møller - Mærsk Gruppen på tidspunktet for tildeling af aktieoptioner, er der ikke yderligere betingelser forbundet med tildelingen. Umodnede optioner bortfalder under visse omstændigheder i tilfælde af et Direktionsmedlem eller en Medarbejders fratræden.

 

 

København, den 29. marts 2017

 

Kontaktperson: Executive Vice President, Lars-Erik Brenøe, tlf. nr. 3363 3607

  

 

Side 1 af 1