A.P. Møller - Mærsk A/S
08. februar 2017 08:00 CET

Årsrapport 2016 (kun på engelsk)

Bilag

Vedhæftet årsrapport 2016 for A.P. Møller - Mærsk A/S (kun på engelsk)

Group CEO Søren Skou udtaler:

"2016 var et finansielt vanskeligt år med modvind på alle vores markeder. Det var imidlertid også et år, hvor vi besluttede fundamentalt at ændre A.P. Møller - Mærsk A/S for fremtiden. Vi har sat en ny kurs, som over de kommende år vil føre til et A.P. Møller - Mærsk A/S, der er fokuseret på containershipping, logistik og havneforretninger med det mål igen at øge omsætningen.

Vi opnåede et underliggende resultat på USD 711 mio., hvilket er på niveau med vores guidance, men klart utilfredsstillende. Den væsentligste årsag var et tab i Maersk Line. A.P. Møller - Mærsk A/S rapporterede et samlet tab for året på USD 1,9 mia., påvirket af nedskrivninger på i alt USD 2,7 mia. i Maersk Drilling og Maersk Supply Service som en konsekvens af den markante overkapacitet og lavere langsigtede forventninger til efterspørgslen.

Som kommunikeret på vores kapitalmarkedsdag i december er vores topprioriteter i 2017 fortsat at integrere vores Transport og Logistik forretninger, at nedbringe omkostningerne i APM Terminals og Damco, at afslutte Hamborg Süd akkvisitionen samt at gøre fremskridt i arbejdet med at finde strukturelle løsninger for hver af vores olie og olierelaterede forretninger.

I 2017 forventer vi, at A.P. Møller - Mærsk A/S leverer et underliggende resultat over 2016, først og fremmest drevet af en forbedring af det underliggende resultat med mere end USD 1 mia. i Maersk Line sammenlignet med 2016."

 

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stig Frederiksen, tlf. +45 3363 3106

Senior Press Officer, Simon Mehl Augustesen, tlf. +45 3363 1901