Maersk Group in Tianjin

After Tianjin, double-checking procedures

All Maersk employees are reported safe after the tragic incident in Tianjin on August 12. The three business units affected by the blast are now reviewing safety procedures and the Group continues to monitor the situation.

Contact us

English

Selskabsledelse

Selskabsledelse er et emne, som selskabets bestyrelse løbende behandler med udgangspunkt i selskabets virksomhed, ydre rammer, historie og behov m.v.

Anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark

Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S forholder sig løbende til "Anbefalinger for god selskabsledelse" implementeret af NASDAQ Copenhagen. Flertallet af anbefalingerne følges, men der er også anbefalinger, bestyrelsen har valgt ikke at følge. Under henvisning til et "følg eller forklar" princip har NASDAQ Copenhagen præciseret, at det ikke er afgørende, om et selskab følger anbefalingerne eller vælger at forklare, hvorfor anbefalingerne fraviges.

For yderligere information henvises til den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b for regnskabsperioden 1. januar - 31. december 2016.

A.P. Møller - Mærsk A/S har som dansk selskab et to-strenget ledelsessystem bestående af bestyrelse og direktion. Dette er illustreret nedenfor. Yderligere information om selskabets ledelsesstruktur er indeholdt i redegørelse for virksomhedsledelse som er en del af årsrapporten.